0

#LPCameraStore tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao của Olympus khu vực ghé thăm chiều ngày 8/9/2018

#LPCameraStore tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao của Olympus khu vực ghé thăm chiều ngày 8/9/2018

- Mr Seiki Yamamoto, General Manager Global Sale & Marketing 
- Mr Ray Okubo. Senior Manager Global Sales $ Marketing
- Mr Ryusuke Hamakawa, Manager Business Development/ Asia Pacific
- Mr Marc Radatt, General Director Olympus Asian

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận