Một vài hình ảnh về buổi Workshop "NHIẾP ẢNH CƠ BẢN"

Một vài hình ảnh về buổi workshop "NHIẾP ẢNH CƠ BẢN" do LP Camera Store tổ chức với sự tham gia của HafotoTrainning.


Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên